Kdy a kde

Zumba probíhá v sále Fit&Fun Studio Ostrava Pro bližší informace klikni ZDE.

.

ZUMBA JE ORGANIZOVÁNA V BLOCÍCH (11 týdnů)

ve dnech ÚTERÝ – ÚTERNÍ BLOK a ČTVRTEK – ČTVRTEČNÍ BLOK od 19:00 hod

Lekcí se lze účastnit po zakoupení permanentní vstupenky 10+1 ÚTERÝ, 10+1 ČTVRTEK20+2 ÚTERÝ i ČVRTEK, COMBI 10+1  nebo zakoupením jednorázového vstupu.

COMBI permanentka je určena těm, kteří nemohou docházet na lekce pravidelně ve stejný den. Při zakoupení této permanentky je nutno se na jednotlivé lekce  (maximálně 11lekcí) rezervovat  přes rezervaci jednorázového vstupu. Klient tak může rezervovat lekce jak v úterý tak ve čtvrtek dle svých časových možností. Jednorázové lekce jsou vypisovány na 10 dní dopředu.

blok 10 lekcí + 1 hodina zdarma, cena permanentky 1000 Kč (900 Kč*)

blok 20 lekcí + 2 hodiny zdarma, cena permanentky 1700 Kč (1600 Kč*)

.

DO BLOKŮ LZE VSTOUPIT I PO JEJICH ZAHÁJENÍ A TO DOKOUPENÍM ZBÝVAJÍCÍCH LEKCÍ 

(1 LEKCE á 100 Kč)

.

JEDNORÁZOVÝ VSTUP (bez zakoupené permanentky) NUTNÁ RETERVACE – jednotlivé lekce jsou vypisovány na 10 dní dopředu

vstup bez permanentky 125 Kč (110Kč*) – je nutná rezervace jednorázového vstupu!!

vstup pro držitele permanentky 10+1 v daném bloku  na jiný den, než je zakoupena permanetka  je 100 Kč (90Kč*) – je  nutná rezervace jednorázového vstupu!  

vstup pro držitele permanentky 10+1 COMBI je  hrazen ze zakoupené permanentky ( maximálně 11 lekcí) – je  nutná rezervace jednorázového vstupu! 

*ceny v závorkách platí pro dítě do 14ti let.

.

.

Sledujte News na úvodní straně.

——————————————————————————————————————————–

Pro rezervaci bloku přejděte zde: Rezervovat ZUMBA v Ostravě

.

Rezervační systém vyžaduje Vaší registraci. Klikněte ZDE

——————————————————————————————————————————–

UPOZORNĚNÍ:

Ujistěte se, že na ZUMBU používáte halovou obuv, která NEBARVÍ!!!

Účastník hodiny ZUMBY prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, a že se účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Osobám ve věku 14 let a mladším je účast na lekcích dovolena jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za odložené osobní věci a oblečení si zodpovídá účastník sám. Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Provedením rezervace berete na vědomí a souhlasíte s případným pořizováním video nahrávek a fotografií s hodin Zumby a jejich následnou publikací na webových stránkách www.letszumba.cz, případně na oficiálním profilu Let’s Zumba Ostrava na facebook.com

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Přejeme hodně zábavy při hodinách Zumby.Zumba OSTRAVA


Rezervovat ZUMBA v Ostravě