Rezervační systém

  
  

Účast možná i bez rezervace za jednorázové vstupné, případně lze dokoupit zbývající hodiny do konce bloku. Více info v záložce „Kdy a kde“, e-mailem nebo osobně na hodinách

UPOZORNĚNÍ:

Ujistěte se, že na ZUMBU používáte halovou obuv, která NEBARVÍ!!!

Účastník hodiny ZUMBY prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, a že se účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Osobám mladším 15-i let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za odložené osobní věci a oblečení si zodpovídá účastník sám. Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Provedením rezervace berete na vědomí a souhlasíte s případným pořizováním video nahrávek a fotografií s hodin Zumby a jejich následnou publikací na webových stránkách www.letszumba.cz, případně na oficiálním profilu Let’s Zumba Ostrava na facebook.com

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.


Zumba OSTRAVA


Rezervovat ZUMBA v Ostravě